internal v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za internal v slovarju angleščina»francoščina

internal [Brit ɪnˈtəːn(ə)l, Am ɪnˈtərnl] PRID

internal v slovarju PONS

internal Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文