interrupting v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za interrupting v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.interrupt [Brit ɪntəˈrʌpt, Am ˌɪn(t)əˈrəpt] SAMOST INFOR

Individual translation pairs

Prevodi za interrupting v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

interrupting v slovarju PONS

Prevodi za interrupting v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za interrupting v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

interrupting Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文