library v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za library v slovarju angleščina»francoščina

library [Brit ˈlʌɪbrəri, ˈlʌɪbri, Am ˈlaɪˌbrɛri, ˈlaɪb(ə)ri] SAMOST

library v slovarju PONS

Prevodi za library v slovarju angleščina»francoščina

lending library → public library

library Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文