mission v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za mission v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mission [Brit ˈmɪʃ(ə)n, Am ˈmɪʃən] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za mission v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

mission v slovarju PONS

Prevodi za mission v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za mission v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

mission Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文