overtime v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za overtime v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.overtime [Brit ˈəʊvətʌɪm, Am ˈoʊvərˌtaɪm] SAMOST

II.overtime [Brit ˈəʊvətʌɪm, Am ˈoʊvərˌtaɪm] PRIS

Individual translation pairs

Prevodi za overtime v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

overtime v slovarju PONS

Prevodi za overtime v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za overtime v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

overtime Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文