purchase v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za purchase v slovarju angleščina»francoščina

I.purchase [Brit ˈpəːtʃɪs, Am ˈpərtʃəs] SAMOST

purchase v slovarju PONS

Prevodi za purchase v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.purchase [ˈpɜ:tʃəs, Am ˈpɜ:rtʃəs] SAMOST form

Individual translation pairs

Prevodi za purchase v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

purchase Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文