remark v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za remark v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.remark [Brit rɪˈmɑːk, Am rəˈmɑrk] SAMOST

I.remark on GLAG [Brit rɪˈmɑːk -, Am rəˈmɑrk -], remark upon GLAG (remark on or upon [sth])

Individual translation pairs

Prevodi za remark v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

remark v slovarju PONS

Prevodi za remark v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za remark v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

remark Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文