role v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za role v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.role-play [Brit ˈrəʊlpleɪ, Am ˈroʊlpleɪ] SAMOST

Individual translation pairs
non-speaking CINE, THEAT role
muet/-ette

Prevodi za role v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

role v slovarju PONS

Prevodi za role v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
décisif(-ive)

Prevodi za role v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

role Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

role iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文