savage v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za savage v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.savage [Brit ˈsavɪdʒ, Am ˈsævɪdʒ] SAMOST

II.savage [Brit ˈsavɪdʒ, Am ˈsævɪdʒ] PRID

Prevodi za savage v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

savage v slovarju PONS

Prevodi za savage v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za savage v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

savage Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文