solution v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za solution v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

solution [Brit səˈluːʃ(ə)n, Am səˈluʃ(ə)n] SAMOST

Individual translation pairs
a Band-Aid solution fig, pej
draconien/-ienne

Prevodi za solution v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

solution v slovarju PONS

Prevodi za solution v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za solution v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

solution Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文