spittle v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

spittle v slovarju PONS

Prevodi za spittle v slovarju angleščina»francoščina

spittle → spit

glej tudi spit2, spit1

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文