summons v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za summons v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.summons [Brit ˈsʌm(ə)nz, Am ˈsəmənz] SAMOST

5. summon → summon up

glej tudi summon up

I.summon up GLAG [Brit ˈsʌmən -, Am ˈsəmən -] (summon up [sth])

Individual translation pairs

Prevodi za summons v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

summons v slovarju PONS

Prevodi za summons v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za summons v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

summons Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文