theft v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za theft v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

anti-theft [Brit ˌantɪˈθɛft, Am ˌæn(t)iˈθɛft, ˌænˌtaɪˈθɛft] PRID

Prevodi za theft v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

theft v slovarju PONS

Prevodi za theft v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za theft v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

theft Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文