toe v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za toe v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

tic-tac-toe [Brit tɪktakˈtəʊ, Am ˌtɪkˌtækˈtoʊ], tick-tack-toe SAMOST Am

Prevodi za toe v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

toe v slovarju PONS

Prevodi za toe v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za toe v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

toe Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文