varnished v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za varnished v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.varnish [Brit ˈvɑːnɪʃ, Am ˈvɑrnɪʃ] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za varnished v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

varnished v slovarju PONS

Prevodi za varnished v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za varnished v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

varnished Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文