wade v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za wade v slovarju angleščina»francoščina

I.wade into GLAG [Brit weɪd -, Am weɪd -] inf (wade into [sth])

II.wade into GLAG [Brit weɪd -, Am weɪd -] inf (wade into [sb]) (attack)

wade v slovarju PONS

Prevodi za wade v slovarju angleščina»francoščina

wade Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文