wagon v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za wagon v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi station wagon

Individual translation pairs

Prevodi za wagon v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

wagon v slovarju PONS

Prevodi za wagon v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za wagon v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

wagon Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文