ah v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ah v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za ah v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
ah! ah!
‘ah, ah, ah!’

ah v slovarju PONS

Prevodi za ah v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.ah [´ɑ] MEDMET

1. ah (de joie, sympathie, déception, d'admiration):

II.ah [´ɑ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za ah v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ah Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ah! ah!
ha! ha!
ah [ou ça] oui, (alors)!
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文