alcoolisée v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za alcoolisée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.s'alcooliser GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za alcoolisée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

alcoolisée v slovarju PONS

Prevodi za alcoolisée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za alcoolisée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

alcoolisée Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文