correct v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za correct v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

correct (correcte) [kɔʀɛkt] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za correct v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

correct v slovarju PONS

Prevodi za correct v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za correct v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

correct Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

c'est correct Québec (ça va bien)
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文