crème v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za crème v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.crème [kʀɛm] PRID inv

II.crème [kʀɛm] SAMOST m

III.crème [kʀɛm] SAMOST ž

IV.crème [kʀɛm]

cream
double cream Brit (thick cream)
single cream Brit
cream Am

double-crème <pl doubles-crèmes> [dubləkʀɛm] SAMOST m

Prevodi za crème v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

crème v slovarju PONS

Prevodi za crème v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za crème v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

crème Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文