d'acier v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za d'acier v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.acier [asje] PRID inv

II.acier [asje] SAMOST m

III.acier [asje]

Prevodi za d'acier v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

d'acier v slovarju PONS

Prevodi za d'acier v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za d'acier v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

d'acier Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

d'acier iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文