mars v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za mars v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

mars <pl mars> [maʀs] SAMOST m

I.Mars [maʀs] MYTH

II.Mars [maʀs] ž ASTRON

Individual translation pairs

Prevodi za mars v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mars v slovarju PONS

Prevodi za mars v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Mars [maʀs] ASTR

mi-mars [mimaʀs] SAMOST ž sans pl

Individual translation pairs

Prevodi za mars v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mars Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文