math v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za math v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

math [mat] SAMOST fpl inf

1. math → maths

2. math → mathématique

glej tudi mathématique, maths

I.mathématique [matematik] PRID

II.mathématiques SAMOST fpl

III.mathématique [matematik]

maths [mat] SAMOST fpl inf abbr

Individual translation pairs

Prevodi za math v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

math v slovarju PONS

math Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文