navigation v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za navigation v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

navigation [naviɡasjɔ̃] SAMOST ž

Prevodi za navigation v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

navigation v slovarju PONS

Prevodi za navigation v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za navigation v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

navigation Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文