probable v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za probable v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

probable [pʀɔbabl] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za probable v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

probable v slovarju PONS

Prevodi za probable v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za probable v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

probable Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文