strict v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za strict v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

strict (stricte) [stʀikt] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za strict v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
formel/-elle, strict

strict v slovarju PONS

Prevodi za strict v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za strict v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

strict Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文