test|eur v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za test|eur v slovarju francoščina»angleščina

I.test [tɛst] SAMOST m

3. test CHIM → têt

II.-test COMP

III.test [tɛst]

glej tudi têt

test|eur v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文