truc v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za truc v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

truc [tʀyk] SAMOST m

3. truc (fait quelconque):

Prevodi za truc v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

truc v slovarju PONS

Prevodi za truc v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za truc v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

truc Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文