Prevodi za „zarjuti“ v slovarju slovensko » angleški (Skoči na angleško » slovenski)

zarj|úti <zarjôvem[ali -ujem; zarjul] > GLAG pf nepreh.

zarjuti → zarjoveti:

glej tudi zarjovéti

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文