Prevodi za „Dalmatinka“ v slovarju slovensko » nemški (Skoči na nemško » slovenski)

Dalmatínk|a <-e, -i, -e> SAMOST ž

Dalmatinka → Dalmatinec:

glej tudi Dalmatínec

Dalmatín|ec (-ka) <-ca, -ca, -ci> SAMOST m (ž) (prebivalec Dalmacije)

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文