Prevodi za „alpinka“ v slovarju slovensko » nemški (Skoči na nemško » slovenski)

alpínk|a <-e, -i, -e> SAMOST ž

alpinka → alpinec:

glej tudi alpínec

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文