Prevodi za „altistka“ v slovarju slovensko » nemški (Skoči na nemško » slovenski)

altístk|a <-e, -i, -e> SAMOST ž

altistka MUZ → altist:

glej tudi altíst

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文