Prevodi za „avtomobilistka“ v slovarju slovensko » nemški (Skoči na nemško » slovenski)

avtomobilíst|ka <-e, -i, -e> SAMOST m

avtomobilistka → avtomobilist:

glej tudi avtomobilíst

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文