Prevodi za „beatnik“ v slovarju slovensko » nemški (Skoči na nemško » slovenski)

beatnik <-a, -a, -i> [bítnik] SAMOST m

beatnik → bitnik:

glej tudi bítnik

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文