Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Present

Iload up
youload up
he/she/itloads up
weload up
youload up
theyload up

Past

Iloaded up
youloaded up
he/she/itloaded up
weloaded up
youloaded up
theyloaded up

Present Perfect

Ihaveloaded up
youhaveloaded up
he/she/ithasloaded up
wehaveloaded up
youhaveloaded up
theyhaveloaded up

Past Perfect

Ihadloaded up
youhadloaded up
he/she/ithadloaded up
wehadloaded up
youhadloaded up
theyhadloaded up

Will-Future

Iwillload up
youwillload up
he/she/itwillload up
wewillload up
youwillload up
theywillload up

Going to-Future

Iamgoing toload up
youaregoing toload up
he/she/itisgoing toload up
wearegoing toload up
youaregoing toload up
theyaregoing toload up

Future Perfect

Iwill haveloaded up
youwill haveloaded up
he/she/itwill haveloaded up
wewill haveloaded up
youwill haveloaded up
theywill haveloaded up
Ste našli napako? Veseli bomo, če nam jo sporočite. Kliknite tukaj!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Present

Iamloading up
youareloading up
he/she/itisloading up
weareloading up
youareloading up
theyareloading up

Past

Iwasloading up
youwereloading up
he/she/itwasloading up
wewereloading up
youwereloading up
theywereloading up

Present Perfect

Ihave beenloading up
youhave beenloading up
he/she/ithas beenloading up
wehave beenloading up
youhave beenloading up
theyhave beenloading up

Past Perfect

Ihad beenloading up
youhad beenloading up
he/she/ithad beenloading up
wehad beenloading up
youhad beenloading up
theyhad beenloading up

Will-Future

Iwill beloading up
youwill beloading up
he/she/itwill beloading up
wewill beloading up
youwill beloading up
theywill beloading up

Going to-Future

Iamgoing to beloading up
youaregoing to beloading up
he/she/itisgoing to beloading up
wearegoing to beloading up
youaregoing to beloading up
theyaregoing to beloading up

Future Perfect

Iwill have beenloading up
youwill have beenloading up
he/she/itwill have beenloading up
wewill have beenloading up
youwill have beenloading up
theywill have beenloading up
Ste našli napako? Veseli bomo, če nam jo sporočite. Kliknite tukaj!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

Conditional

Iwouldload up
youwouldload up
he/she/itwouldload up
wewouldload up
youwouldload up
theywouldload up

Conditional Past

Iwould haveloaded up
youwould haveloaded up
he/she/itwould haveloaded up
wewould haveloaded up
youwould haveloaded up
theywould haveloaded up
Ste našli napako? Veseli bomo, če nam jo sporočite. Kliknite tukaj!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

load up
Ste našli napako? Veseli bomo, če nam jo sporočite. Kliknite tukaj!

Simple tenses • Continuous tenses • Conditional • Imperative • Impersonal

ing-Form

loading up

Past Participle

loaded up
Ste našli napako? Veseli bomo, če nam jo sporočite. Kliknite tukaj!

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文