loading v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za loading v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

loading [Brit ˈləʊdɪŋ, Am ˈloʊdɪŋ] SAMOST

breech-loading [Brit ˈbriːtʃ(ə)ləʊdɪŋ, Am ˈbritʃˌloʊdɪŋ] PRID

Prevodi za loading v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

loading v slovarju PONS

Prevodi za loading v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za loading v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

loading Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

get a load of this! inf

loading iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文