seven v slovarju Oxford Spanish Dictionary

Prevodi za seven v slovarju angleščina»španščina (Skoči na španščina»angleščina)

glej tudi four

twenty-four-seven [ˌtwɛntɪfɔːˈsɛv(ə)n] PRIS esp Am inf

Individual translation pairs

Prevodi za seven v slovarju španščina»angleščina (Skoči na angleščina»španščina)

seven v slovarju PONS

Prevodi za seven v slovarju angleščina»španščina (Skoči na španščina»angleščina)

glej tudi eight

Individual translation pairs

Prevodi za seven v slovarju španščina»angleščina (Skoči na angleščina»španščina)

seven Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文