agent v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za agent v slovarju angleščina»francoščina

agent [Brit ˈeɪdʒ(ə)nt, Am ˈeɪdʒənt] SAMOST

agent v slovarju PONS

Prevodi za agent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za agent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

agent Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文