ancient v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ancient v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.ancient [Brit ˈeɪnʃ(ə)nt, Am ˈeɪn(t)ʃənt] SAMOST (gen)

II.ancient [Brit ˈeɪnʃ(ə)nt, Am ˈeɪn(t)ʃənt] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za ancient v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ancient v slovarju PONS

Prevodi za ancient v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za ancient v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ancient Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文