associate v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za associate v slovarju angleščina»francoščina

I.associate SAMOST [Brit əˈsəʊʃɪət, əˈsəʊsɪət, Am əˈsoʊʃiət]

II.associate PRID [Brit əˈsəʊʃɪət, əˈsəʊsɪət, Am əˈsoʊʃiət]

III.associate GLAG preh. [Brit əˈsəʊʃɪeɪt, əˈsəʊsɪeɪt, Am əˈsoʊsiˌeɪt, əˈsoʊʃiˌeɪt]

IV.associate GLAG nepreh. [Brit əˈsəʊʃɪeɪt, əˈsəʊsɪeɪt, Am əˈsoʊsiˌeɪt, əˈsoʊʃiˌeɪt]

associate v slovarju PONS

Prevodi za associate v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.associate [əˈsəʊʃɪət, Am -ˈsoʊʃɪɪt] SAMOST

II.associate [əˈsəʊʃɪeɪt, Am -ˈsoʊ-] PRID Am UNIV

Prevodi za associate v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

associate Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文