bare v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bare v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.bare bones [Brit ˈbɛːbəʊnz, Am ˈbɛrboʊnz] SAMOST npl

Individual translation pairs

Prevodi za bare v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

bare v slovarju PONS

Prevodi za bare v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za bare v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bare Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文