border v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za border v slovarju angleščina»francoščina

I.border [Brit ˈbɔːdə, Am ˈbɔrdər] SAMOST

1. border (frontier):

frontalier/-ière

I.border on GLAG [Brit ˈbɔːdə -, Am ˈbɔrdər -] (border on [sth])

border v slovarju PONS

Prevodi za border v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za border v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

border Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

border iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za border v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文