camera v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za camera v slovarju angleščina»francoščina

camera [Brit ˈkam(ə)rə, Am ˈkæm(ə)rə] SAMOST

camera v slovarju PONS

Prevodi za camera v slovarju angleščina»francoščina

camera Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文