capture v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za capture v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.capture [Brit ˈkaptʃə, Am ˈkæptʃər] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za capture v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

capture v slovarju PONS

Prevodi za capture v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za capture v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

capture Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文