cereal v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cereal v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.cereal [Brit ˈsɪərɪəl, Am ˈsɪriəl] SAMOST

II.cereal [Brit ˈsɪərɪəl, Am ˈsɪriəl] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za cereal v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

cereal v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文