clerk v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za clerk v slovarju angleščina»francoščina

clerk v slovarju PONS

Prevodi za clerk v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.clerk [klɑ:k, Am klɜ:rk] SAMOST Am (receptionist)

Prevodi za clerk v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

clerk Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

vendeur(-euse) m (ž)
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文