computer v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za computer v slovarju angleščina»francoščina

computer [Brit kəmˈpjuːtə, Am kəmˈpjudər] SAMOST

computer v slovarju PONS

Prevodi za computer v slovarju angleščina»francoščina

computer Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文