conclude v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za conclude v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za conclude v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

conclude v slovarju PONS

Prevodi za conclude v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za conclude v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

conclude Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文