custom v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za custom v slovarju angleščina»francoščina

I.custom [Brit ˈkʌstəm, Am ˈkəstəm] SAMOST

custom-built [Brit ˌkʌstəmˈbɪlt, Am ˈkəstəmˈbɪlt] PRID

custom-made [Brit ˌkʌstəmˈmeɪd, Am ˌkəstəmˈmeɪd] PRID

Individual translation pairs
vénitien/-ienne

custom v slovarju PONS

Prevodi za custom v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za custom v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

custom Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文